Rantalaidun tietokortteja ja materiaalia

Luontotyyppinä äärimmäisen uhanalaisten merenrantaniittyjen tärkein ja kustannustehokkain hoitomuoto on laidunnus. Hoidolla on saavutettu erinomaisia tuloksia merenrantaniittyjen ja niiden lajien tilan parantamisessa.
Rantalaiduntamista on tarpeen tarkastella kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja viestiä sen merkityksestä niin luonnon monimuotoisuudelle, eri käyttömuodoille kuin elinkeinoille. 

Lintujen huomioiminen rantalaidunnuksessa -tietokortti (pdf)
Ravinnekierto merenrantalaitumilla -tietokortti (pdf)
Rantalaitumet ovat Perämeren rannikon luontohelmiä – esite (pdf)
Rantalaidunnuksen hyvät käytännöt – Laiduntajien vinkit -esitys (pdf)

Rantalaidun-hankkeessa toteutetut videot. 

Tietokortit ja videot on tuotettu osana Luonnonvarakeskuksen hallinnoimaa Rantalaidun -hanketta.